Gruvdrift som skapar möjligheter ovan jord

Metaller som möjliggör en hållbar framtid

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings och gruvutvecklingsbolag som kommer att trygga och utveckla bas-, ädel-, och specialmetallfyndigheter.

EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi ser att prospektering inte bara handlar om att utvinna resurser under mark, utan också om att skapa möjligheter för samhällen ovan jord.

EN VIKTIG ROLL I GRÖN ENERGI

Vårt huvudfokus ligger på basmetaller – primärt koppar och zink. Den ökande efterfrågan på koppar och zink idag drivs bland annat av efterfrågan på grön energi.

Koppar är en nyckelmineral i samhällets omställning till förnybara energikällor som vatten-, vind- och solkraft.

Koppar och zink är två av världens mest eftertraktade basmetaller.

Eftetraktade metaller

Koppar är en av världens mest använda metaller. 2021 uppgick produktionen till ca 21 miljoner ton. Koppar används i huvudsak, tack vare sin mycket goda ledningsförmåga, för elektricitet och värme i olika former av kopparkablar. Koppar används även som legeringsämne i brons och, på grund av sin formbarhet, i husgeråd som kopparpannor. Zink har sin största användning som ytbeläggning för galvanisering, men även i form gjutgods och som legeringsämne i mässing. 2021 producerades 14 miljoner ton zink och 44 miljoner ton galvaniserad plåt. Den galvaniserade marknaden förväntas växa till över 60 miljoner ton 2027.

Våra projekt

Mahvie Minerals innehar undersökningstillstånd i det norska Mo i Rana-projektet som tidigare har producerat främst basmetaller. Vi har även utökat vår verksamhet genom förvärvet av det finska guldprojektet Haveri. Båda projekten befinner sig idag i rekognoserings- och undersökningsfasen. Fokus ligger framgent på definition av tillgångarna i projektområden.

Gruvdrift som skapar möjligheter ovan jord

Gruvdrift som skapar möjligheter ovan jord

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm