Mål & Strategi

Mahvie Minerals målsättning att skapa aktieägarvärde genom att utveckla en ekonomisk portfölj av mineraltillgångar samt inleda gruvdrift, anrikning och försäljning av metallkoncentrat.

För att uppnå detta bedriver Mahvie Minerals målinriktad prospektering inom Norden i områden med kända geologiska förutsättningar där nya ekonomiska och tekniska förutsättningar möjliggör förnyat fokus och verksamhet. Mahvie Minerals avser att utnyttja bästa tillgängliga teknik och anpassa verksamheten enligt högsta möjliga standarder för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Strategiska mål för Mahvies portfölj

Ekonomiskt utvinningsbar mineralreserv

Ansöka och erhålla nödvändiga tillstånd

Långsiktig finansiering av verksamheten

Användning av bästa möjliga teknik

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm