Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 18 oktober 2023

Aktieägarna i Mahvie Minerals höll extra bolagsstämma den 18 oktober 2023 kl. 11.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut

Årsstämma den 10 maj 2023

Mahvie Minerals höll årsstämma den 10 maj kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 9 september 2022

Extra bolagsstämma 2022-09-09

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm