Årsstämma den 15 maj 2024

Aktieägarna i Mahvie Minerals  kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 11.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm