Petter Tiger
Styrelseordförande

MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Entreprenör inom produkt- och tjänstesektorn. Grundare och VD för Lantero AB sedan 2014, som tillhandahåller visselblåsarsystem i Sverige och internationellt.

Erfarenhet från flera styrelser. Tidigare presschef.

Oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare.

Per Storm
Styrelseledamot

Docent på Institutionen för Materialvetenskap, KTH.

Tidigare VD för RMG Raw Materials Group AB samt Copperstone Resources AB (publ).

20+ års erfarenhet av ledningspositioner inom gruvdrift, metallurgi och tillverkning.

Inte oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare.

My Simonsson
Styrelseledamot

Juristexamen, Lunds Universitet.

20+ års erfarenhet inom affärsjuridik. Grundare och ägare till Advokatbyrån Simonsson AB.

Styrelseledamot i flera publika bolag, däribland Bluelake Mineral AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare.

Ronne Hamerslag
Styrelseledamot

Bergsingenjör, KTH.

25+ års erfarenhet av ledarskapspositioner i olika verksamheter, däribland Boliden Mineral AB.

Nuvarande VD för Nordic Iron Ore AB och styrelseledamot i Ludvika Gruvor AB.

Oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare.

Revisor

Henrik Boman
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm