Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals, grundat år 2021, är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Våra huvudsakliga tillgångar återfinns i det norska Mo i Rana som är ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. Därutöver har Mahvie Minerals utvidgat sin verksamhet genom det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via sin prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt på lång sikt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

I början av 2022 förvärvade vi en portfölj med 42 undersökningstillstånd i Mo i Rana, Norge. I samband med förvärvet erhöll vi även tillgång till en omfattande databas innehållande områdets geologiska information samlat av tidigare ägare. Områdets geologiska miljö bedöms vara gynnsam för så kallade VMS-fyndigheter, vilka är viktiga källor för koppar, zink och andra metaller. Den nedlagda Mofjell-gruvan som är belägen i området är ett så kallat Brownfield-projekt som bedöms ha hög kvarvarande mineralisering. Enligt vår bedömning uppgår den nuvarande potentialen till cirka 5 miljoner ton med en halt om 3,8 procent zinkekvivalenter.

Vi förvärvade det finska guldprojektet Haveri under sommaren 2022. Haveri har varit föremål för guldbrytning under åren 1942 till 1962, och sedermera har omfattande prospektering utförts i området av tidigare ägare. Utförd PEA har uppvisat ett estimat om 1,56 miljoner uns guldekvivalenter med en halt på 0,93 gram per ton.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm