Marknadsöversikt

En av världens äldsta industrier

Gruvdrift hör till världens äldsta industrier och har alltid varit viktig i uppförandet av civiliserade samhällen. Speciellt stor roll idag spelar brytningen av basmetaller, så som koppar, zink och bly, eftersom de är nödvändiga råvaror i utvecklingen av en modern och hållbar infrastruktur. Flera marknadstrender förutsätter tillgång till dessa metaller, så som övergången till förnybar energi, elektrifieringen av infrastruktur och urbaniseringen av tillväxtmarknader. Dessa trender har medfört en ökad press på den globala gruvproduktionen och följaktligen har utvecklingen av nya gruvprojekt blivit allt viktigare.

Mahvie erbjuder basmetaller för användning inom infrastruktur, batteritillverkning, förnybar energi och biltransport.

Ökande efterfrågan på koppar och zink drivs av konstruktion, elektronik, transport och tillväxt inom sektorn för förnybar energi. Den globala marknaden för grön teknologi och hållbarhet värderades till 11,5 miljarder USD år 2021 med en prognostiserad marknadsstorlek om 51,1 miljarder USD år 2029, innebärande en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 20,6 procent mellan 2022 2029.

Processen för gruvprojekt kan delas in i tre huvudsakliga faser: prospektering, anläggning och produktion. Projekten är ofta långvariga och förberedelserna innan produktionen inleds kan ta upp mot 10 år eller mer. Av den orsaken halkar produktionen av flera metaller efter den växande efterfrågan. Investeringar i gruvprojekt ökade från att konjunkturcykeln svängt år 2016 fram till COVID-19-pandemins utbrott. Trenden antas fortsätta efter att marknaden återhämtat sig från pandemin.

Gruvindustrin styrs starkt av prisutvecklingen för de producerade råvarorna. Handel av metaller sker vanligen genom terminskontrakt på ett flertal marknader, så som London Metal Exchange och COMEX. Marknaden är mycket cyklisk och värdet på tillgångarna tenderar att röra sig i takt med det allmänna marknadsläget. Värdet på Mahvie Minerals tillgångar styrs främst av prisutvecklingen för koppar, zink, bly och guld.

Klicka på respektive metall nedan för marknadsbeskrivning.

Det nordiska batteribältet

Det nordiska batteribältet är ett samarbete mellan tre nordiska länder som syftar till att utveckla en strategi för hållbar och kostnadseffektiv transport och logistik.

Nordiska batteribältet kommer att betydligt förbättra marknadsvillkoren för leverantörer i regionen. Mahvies Mo i Rana-projekt förväntas gynnas avsevärt i termer av infrastruktur, nätverk och närliggande efterfrågan.

För närvarande växer ett nordiskt batteribälte fram i Mittnorden. Northvolts batterifabrik i Skellefteå beräknas bli Europas största men parallellt pågår satsningar på storskaliga batterifabriker i både Nordnorge och finska Österbotten. I januari fick Northvolt ett utökat tillstånd att producera dubbelt så många litiumjonbatterier och tre gånger så mycket metalloxider än tidigare planerat. Därutöver växer området kring batterifabrikerna. På samma industritomt där Northvolt är verksamt finns ett dotterbolag till ett sydkoreansk företag, Dongjin Sweden AB, som tillverkar det aktiva materialet till batterierna. Där finns också det kinesiska företaget Kedali Industry som tillverkar behållare till batterier, och det svenska företaget Cinis Fertilizer som ska ta tillvara på restprodukten natriumsulfat och använda det till konstgödsel.

I Norge har företaget Freyr Battery sökt tillstånd och tekniklicenser samt säkrat investeringar på 7,3 miljarder norska kronor till en ny batterifabrik i Mo i Rana. Vasa kommun i Finland förhandlar med flera aktörer om planläggningen av en batterifabrikstomt på 340 hektar.

Tanken är att den nordiska batteriproduktionen skall spela en betydande roll för den europeiska bilindustrin. Northvolts batterifabrik som startade produktionen föregående årsskifte och planerar en gradvis ökning av batterikapaciteten till 40 gigawattimmar. Freyrs battericellfabrik i Norge förväntas påbörja storskalig produktion år 2023, då förhoppningen är att producera 43 gigawattimmar per år. Tillsammans kan de komma att fylla cirka 20 procent av EU:s batteribehov år 2024 till 2025.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm