Zink

Zink - brett tillämpningsområde

  • Stadig efterfrågan inom infrastruktur, batteriproduktion, industriella produkter, kosttillskott, et cetera.
  • 55 procent av utbudet används v id galvanisering av stål, exempelvis som korrosionsskydd i vindturbiner.

Zink utvinns vanligen ur sulfidmineralen zinkblände, vilken ofta förekommer tillsammans med koppar, bly och järn. Globalt uppgick gruvproduktionen av zink till cirka 14 miljoner ton år 2021, där de största zinkproducenterna var Kina, Australien och Peru.

Zink kännetecknas av hög oxideringsbenägenhet och kan utnyttjas till att skydda ädelmetaller från korrosion. Över 60 procent av producerat zink används därför för beläggning av stål genom galvanisering. Eftersom zinklagret förlänger livslängden på stålkonstruktioner är metallen viktig för hållbar byggnation. Den huvudsakliga zinkefterfrågan kan därför delvis härledas till bygg- och infrastrukturindustrierna, men även till tillverkning av fordon och industriellt maskineri. Övriga användningsområden för zink omfattar pressgjutning och framställning av brons och mässing.

Zinkmarknaden är starkt beroende av investeringar i bygg- och infrastrukturprojekt och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 2 procent. Tillväxten kommer från en ökad efterfrågan på galvaniserat stål avsett för infrastruktur- och samhällsutveckling samt för bilindustrin. De ledande länderna i termer av zinkefterfrågan är Kina, Indien, USA och Tyskland. Liksom för koppar har zinkpriset sjunkit under första halvåret av 2022 efter att ha upplevt ett kraftigt uppsving under det första kvartalet.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm