Guld

Guld – världens mest eftertraktade råvara

  • Majoriteten av guld efterfrågas och används inom smyckesindustrin, samt i centralbanksreserver världen över.
  • Guld möjliggör finansiellt värdebevarande i tider av devalverande fiatvalutor.
  • Trots att den globala aktie- och valutamarknaden har varit relativt stark har guldets värde hållit sig över 1 700 USD per uns på senare tid.
  • Dess tålighet, konduktivitet och resistans mot temperatur och korrosion genererar även efterfrågan inom elektronik-, luftfarts- och läkemedelsindustrierna.
  • Positiv utsikt för guldpriset på kort-medellång sikt.

Guld är en av de mest eftertraktade råvarorna i världen och guldbrytning sker i alla världsdelar förutom Antarktis. Trots detta åstadkommer den globala brytningen endast cirka 3 000 ton guld per år. Ädelmetallen bedöms vara synnerligen sällsynt då endast omkring 200 000 ton guld befinner sig ovanför jordytan i dags dato, och då de kvarvarande guldreserverna uppskattas till 54 000 ton. Som process är guldbrytningen mycket tidskrävande och det kan ta upp till ett decennium från påträffandet av guld till att produktionen inleds. Den årliga guldbrytningen lyckas i dagsläget inte möta efterfrågan.

Användningen av guld avviker stort från andra metaller. Eftersom guld är en glänsande, väl formbar metall som inte korroderar i syre, är den prestigefyllda ädelmetallen eftersökt inom smyckesindustrin. Ungefär hälften av allt producerat guld utnyttjas därför till smyckestillverkning där Kina och Indien är de ledande smyckesproducenterna. Guld har också unika egenskaper som investeringsobjekt. Metallen är nämligen känd för att bevara sitt värde i varierande marknadslägen och används därför som skydd mot inflation och marknadsrisk. Cirka en tredjedel av allt guld ägs av centralbanker världen över, vilka håller guldreserver för diversifiering och tillförsel av likviditet vid eventuella kristider. Av samma skäl ägs en betydande andel av guld även av investerare, såväl institutionella som privata. På senare tid har guld även hittat sin väg till elektronik-, rymdfärds- och läkemedelsindustrierna.

Till följd av ökad osäkerhet på marknaden i början av 2022 förlitade sig vissa investerare på guld som skydd mot den nya volatiliteten. Följaktligen steg efterfrågan på guld kraftigt som ett investeringsobjekt i början av 2022. Även centralbankerna ökade sina guldreserver under perioden. Den nya efterfrågan på guld höjde naturligtvis guldpriset, vilket å sin sida påverkade smyckesindustrin negativt. Smyckestillverkningen avtog för första gången i början av 2022 efter att industrin snabbt hade återhämtat sig från COVID-19-krisen under 2021.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm