Avtal med GeoPool om inledande modellering i Haveriprojektet

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har uppdragit år GeoPool Oy att sammanställa Bolagets information kring Haveriprojektet och inleda tredimentionell (3D) modellering över den gamla gruvan och de olika borrprogram som genomförts baserat på en ändrad prospekteringsstrategi.

Mahvie Minerals projekt Haveri i Tammerfors guldlinje i Finland har undersökt av ett flertal företag sedan gruvan stängning 1962. Under perioden 1976 - 1985 genomförde Outokumpu geofysik, detaljerad geokemi, topphammar- och diamantborrning samt en mindre provbrytning. Glenmore Highlands övertog senare projektet och under perioden 1996 - 2000 genomförde företaget ett antal undersökningsdiken, geokemi samt topphammar- och diamantborrning. Under perioden 2003 - 2007 genomfördes diamantborrning i Northern Lion Gold regi. Samtliga dessa undersökningar har resulterat i olika dataset och databaser. Lappland Goldminers, som övertog projektet från Northern Lion Gold genomförde en genomgång av existerande historiska data men ingen uppföljning eller verifiering av sammanställningen gjordes.

Mahvie Minerals har sedan tidigare genomfört en inledande workshop där en ny prospekterings-strategi för området diskuterades. Bolaget har vidare genomfört inledande diskussioner med företrädare för Ylijärvi kommun och avser att fördjupa diskussioner med olika intressenter innan fortsatta undersökningar genomförs. Som en inledning till arbetet med att utveckla Haveriprojektet uppdrar nu Bolaget åt Geopool Oy att genomföra en sammanställning av all tillgänglig data och göra en första inledande modern 3D-modellering baserat på den förnyade prospekteringsstrategin och därvid generera underlag för kommande undersökningar både med geofysiska metoder och med diamantborrningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm