Entreprenör engagerad avseende borrprogram för Mo i Rana

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har ingått avtal med Leonhard Nilsen & Sønner AS ("LNS") om borrtjänster i Mo i Rana-projektet. Ett inledande borrprogram om cirka 1 000 meter är framtaget och borrningarna kommer att påbörjas snarast. Beroende på utfallet i Bolagets pågående företrädesemission av units kan borrprogrammet komma att utvidgas avsevärt.

Mahvie Minerals påbörjar i och med avtalet med LNS det första borrprogrammet i Mo i Rana-projektet. Programmet syftar till att verifiera den geologiska modell som Bolaget tidigare har kommunicerat och som utgör en del av färdigställandet av Bolagets första mineraltillgångsbedömning i Mo i Rana-projektet. Borrningarna kommer att påbörjas snarast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm